Facebook
телефон: 0601 672 00

Изграждане и профилактика на електроинсталации

в Търговище, Силистра и Разград

 

 

     „ВЕСТА 17” EООД е с основен предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на:

  • битови и промишлени електроинсталации,
  • заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/,
  • пожароизвестителни системи,
  • въздушни и кабелни електропроводни линии,
  • ремонт на силови трансформатори от 25kVA до 1000kVA и други.

„ВЕСТА 17” EООД предлага проектиране и изграждане съоръжения ниско и средно напрежение:

  • Трафопостове,
  • МТП,
  • МТТ,
  • БКТП,