Изграждане и профилактика на електроинсталации
Vesta 17

„ВЕСТА 17” EООД е учредена през 2007г. с адресна регистрация - гр.Търговище, ул.” Паисий ” №4, като през годините изкупува дружествата, ЕТ „Веста 13” и „Веста 15” ЕООД.

Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на битови и промишлени електроинсталации, заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/,пожароизвестителни системи, съоръжения ниско и средно напрежение: Трафопостове, МТП, МТТ, БКТП, въздушни и кабелни електропроводни линии, ремонт на силови трансформатори от 25kVAдо 1000kVA и други.

Във фирмата работи високо квалифициран ръководен и изпълнителски персонал. Сроковете за изпълнение на поръчките са възможно най-кратки , цените –приемливи, а качеството приоритет.

От създаването си до днес „Веста-17” ООД е реализирала разнообразни по обем и задание поръчки от водещи фирми.

Стефан Димитров - Управител

Телефон: +359 878 986 593

E-mail: stefan@vesta-el.com

Офис-производствена база - Търговище
7700 Търговище, кв. Въбел, ул. "Христо Смирненски"№13

Технически сътрудник:Светлана Жечева
: +359 878 986 550
: 0601 6 72 00
: office@vesta-el.com
Електроматериали и доставка:
+359 888 986 593
E-mail: emd@vesta-el.com

Електротабла-проектиране и изграждане:
+359 878 986 594
elektrotabla@vesta-el.com

Орган за контрол от вид С:
Телефон: +359 878 986 595
E-mail: okc@vesta-el.com
Аварийно поддържане:
Телефон: +359 878 986 528

Електромаркет Веста
7700 Търговище, ул. "Стефан Караджа"№7

: Телефон: +359 890 986 593
: elektromarket@vesta-el.com

Веста Кетъринг
7700 Търговище, Ул."Цар Симеон" №50, Индустриална зона
/двора на ТЕРСНАБ/

: Телефон: +359 883 20 88 08 / +359 883 23 88 08
: ketaring@vesta-el.com
Нагоре