Изграждане и профилактика на електроинсталации
„ВЕСТА 17” EООД е с основен предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на:
  • битови и промишлени електроинсталации,
  • заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/,
  • пожароизвестителни системи,
  • въздушни и кабелни електропроводни линии,
  • ремонт на силови трансформатори от 25kVA до 1000kVA и други.
„ВЕСТА 17” EООД предлага проектиране и изграждане съоръжения ниско и средно напрежение:
  • Трафопостове,
  • МТП,
  • МТТ,
  • БКТП,

Стефан Димитров - Управител

Телефон: +359 878 986 593

E-mail: stefan@vesta-el.com

Офис-производствена база - Търговище
7700 Търговище, кв. Въбел, ул. "Христо Смирненски"№13

Технически сътрудник:Светлана Жечева
: +359 878 986 550
: 0601 6 72 00
: office@vesta-el.com
Електроматериали и доставка:
+359 888 986 593
E-mail: emd@vesta-el.com

Електротабла-проектиране и изграждане: инж. Валентин Домусчиев
+359 878 986 594
elektrotabla@vesta-el.com

Орган за контрол от вид С: инж. Ася Петкова
Телефон: +359 878 986 595
E-mail: okc@vesta-el.com
Аварийно поддържане: Хасан Хасанов
Телефон: +359 878 986 528

Електромаркет Веста
7700 Търговище, ул. "Стефан Караджа"№7

: Телефон: +359 890 986 593
: elektromarket@vesta-el.com

Веста Кетъринг
7700 Търговище, Ул."Цар Симеон" №50, Индустриална зона
/двора на ТЕРСНАБ/

: Телефон: +359 883 20 88 08 / +359 883 23 88 08
: ketaring@vesta-el.com
Нагоре