Изграждане и профилактика на електроинсталации
Фирмата е оборудвана с необходимите технически обезпечения, мини багер, комбиниран мини багер, колесен багер, автокран, товарен автомобил с прикачен кран 12т, автовишки 9/12/14метра и автомобили 4х4, инструментариум и апарати/уреди за извършване на дейността си.

Кабелна лаборатория

 • Локализиране на повреди
 • Трасиране
 • Отстраняване на повреди

Трансформатори 20kV

 • Доставка и монтаж /нови/
 • Демонтаж/монтаж, ремонт и гаранция

Изграждане на уредби и съоръжение 20kV

 • Прекъсвачи
 • Релейни защити
 • Мерене на страна 20kV

Термовизионно обследване

 • Сгради
 • Енергийни обекти, трафопостове, силови ел. табла

Изграждане на:

Производство на ел. табла

Услуги с механизация

 • Автовишки
 • Каналокопател
 • Полагане на водопроводи