Изграждане и профилактика на електроинсталации
Vesta 17

„ВЕСТА 17” ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя - Камара на строителите в България

Удостоверения

Удостоверение за вписване
Удостоверение за вписване

Удостоверение за вписване
Удостоверение за вписване
Удостоверение за вписване

Към „ВЕСТА 17” ООД функционира Орган за контрол от вид С, притежаващ Сертификат за акредитация №40 валиден до 30.04.2022г, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Удостоверение за вписване

Стефан Димитров - Управител

Телефон: +359 878 986 593

E-mail: stefan@vesta-el.com

Офис-производствена база - Търговище


7700 Търговище, кв. Въбел, ул. "Христо Смирненски"№13 Технически сътрудник:Светлана Жечева
: +359 878 986 550
: 0601 6 72 00
: office@vesta-el.com
Електроматериали и доставка:
+359 888 986 593
E-mail: emd@vesta-el.com

Електротабла-проектиране и изграждане: инж. Валентин Домусчиев
+359 878 986 594
elektrotabla@vesta-el.com

Орган за контрол от вид С: инж. Ася Петкова
Телефон: +359 878 986 595
E-mail: okc@vesta-el.com
Аварийно поддържане: Хасан Хасанов
Телефон: +359 878 986 528

Електромаркет Веста
7700 Търговище, ул. "Стефан Караджа"№7

: Телефон: +359 890 986 593
: elektromarket@vesta-el.com

Веста Кетъринг
7700 Търговище, Ул."Цар Симеон" №50, Индустриална зона
/двора на ТЕРСНАБ/

: Телефон: +359 883 20 88 08 / +359 883 23 88 08
: ketaring@vesta-el.com
Нагоре